สนธิญาเตรียมยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้หนังโป๊ถูกกฎหมาย พร้อมเตือน สส.ที่สนับสนุนระวังผิดจริยธรรมร้ายแรง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 6784 ครั้ง

สนธิญาเตรียมยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้หนังโป๊ถูกกฎหมาย พร้อมเตือน สส.ที่สนับสนุนระวังผิดจริยธรรมร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสนธิญา สวัสดี (อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร)

จะเดินทางไปที่รัฐสภา (เกียกกาย) เพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน กรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อ “กลุ่มเจริญ Porn” โดยมีนายอรรถพล ไข่ทอง หรือ เบลขอบสนาม พร้อมด้วย นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท รวมทั้งไข่เน่า ดาวดัง onlyfans พร้อมคณะ ยื่นแก้กฎหมายอาญามาตรา 287 (หนังโป๊ถูกกฎหมาย) ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 34 มาตรา 5 และ มิใช่เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนคนไทยทั้งประเทศ เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเล็ก ต่อ น.พ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับ

พร้อมกับฝากเตือน สส. ที่ออกมาสนับสนุนเรื่องดังกล่าวระวังว่าจะผิดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม อย่างร้ายแรง หากการกระทำดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ซึ่ง 1 ใน สส.ที่ให้การสนับสนุน และเสนอตัวออกมาขอแก้ กม.อาญา ม.287 คือนายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ด้วย

มาตรา 34
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น

มาตรา 5
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 6784 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.