ปทุมธานี -ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวกวาดล้างการแข่งรถจับกุมรถจยย.แต่งซิ่ง 136 คัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 729 ครั้ง

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 พฤจิกายน 2564 พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางมหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภ.จว.ปทุมธานีได้ออกแนวทางการปฏิบัติและกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน ภ.จว.ปทุมธานี จากการระดมกวาดล้างดังกล่าวมีผลการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้๑. ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ๑๓๖ คัน ๒. ตรวจยึดท่อไอเสียไม่ได้มาตราฐาน ๕๒ อัน ๓. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ๑ คดี ๔. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดระเบียบไว้และใช้รถนั้น ๔๒ คดี ๕.ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ ๖๕ คดี ๖.ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒๔๕ คดี ๗. ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน ๗ คดี ๘. แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑ คดี ๙. ทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ ๗ คดี ๑๐. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ๑ คดี ๑๑. ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ๔ คดี ๑๒. ดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑ ในลักษณะที่เป็นร้านค้า ๑ คดี ของกลางในคดีรถจักรยานยนต์จำนวน ๑๓๖ คันท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จำนวน ๕๒ อันซึ่งจากผลการปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้เชื่อมั่นและอุ่นใจในการที่จะอยู่อาศัยอย่างปกติสุข โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีทุกนาย มีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 729 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.