อบจ.พิษณุโลก ร่วมถวายผ้าป่าสนับสนุนโครงการ “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 84 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมถวายผ้าป่าสนับสนุนโครงการ “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร จำนวน 72 ไตร และพระราชทานอนุญาตให้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยจังหวัดพิษณุโลก มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และวัดในพื้นที่จังหวัด ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมถวายผ้าป่าสมทบเข้า “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ในครั้งนี้ได้ยอดผ้าป่ารวมจำนวน 861,101 บาท
สำหรับ “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนขึ้นพร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ ทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง อีกทั้งเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องและเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจต่อไป ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 84 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.