นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นสช.12 เปิดมิติใหม่ เทศน์มหาชาติ 4 ภาค เพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษาเยาวชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 856 ครั้ง

หลังจากมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 ขึ้น ทำให้กิจกรรมต่างๆ หรือวีถีชีวิตมีการปรับเปลี่ยนไปมาก ในทางนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นสช.12 เปิดมิติใหม่ เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค เพื่อระดมทุนการศึกษาเยาวชน ตามโครงการเยาวชนสร้างชาติ โดยจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาค 4 ทำนอง มหาเวสสันตรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระถาคา เวลา 19.00 น.ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ฟังเทศน์ยี่เป็งตามประเพณีภาคเหนือและตามประเพณีแต่ละภาค เริ่มเทศน์วันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 19.00 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ ลัตเวีย กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถาเทศน์ โดย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วันที่ 6 พ.ย.64 เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กลุ่มประเทศ ฮัการี กัณฑ์หิมพานต์ 134 พระคาถา เทศน์ออนไลน์ โดย พระครูอนุกูลนันทกิจ ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน วันที่ 8 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ สโลวาเกีย กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา เทศน์โดย..พระอาจารย์เอวัฒนา วาทศิลป์ พระนักเทศน์แหล่อีสาน วัดสว่างบูรพา จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ อรุวัย กัณฑ์สักกบรรพ 43 พระคาถา เทศน์โดย พระใบฎีกาภูวนนท์ ยสินฺธโร นักเทศน์ธรรมนองภาคไต้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌิมเขต จ.สงขลา วันที่ 10 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ โปแลนด์ กัณฑ์วนปเวศน์ 57 พระคาถา เทศน์โดย พระมหาเดชาธร สุภชโย วัดปากน้าภาษีเจริญ กทม. วันที่ 11 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศโปรตุเกส กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา เทศน์โดย พระมหาธนศักดิ์ ชื่นสว่าง (ธมฺมโชโต) เลขานุการเจ้าคณะจ.ปราจีนบุรี วันที่ 12 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ ชิลี กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 พระคาถา เทศน์โดย.พระปลัดณรงค์ธรรม หงส์สิบสอง พระธรรมทูตวัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร วันที่ 13 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศ ลิทัวเนีย กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา เทศน์โดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงและกัณฑ์ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา เทศน์โดย..พระภูธิปนิธิศร์คงโภคานันทน์ ดร.วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดย. กลุ่มประเทศ เอสโตเนีย วันที่ 14 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศเอสโตเนียและโครเอเชีย.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคาคา เทศน์โดย..พระวรรธคม กตธมฺโม และกัณฑ์มหาพน 80 พระคาถา เทศน์โดย..พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.๙ พธ.ด.วัดร่องฟอง จ.แพร่ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดย. กลุ่มประเทศ เอสโตเนีย เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดย. กลุ่มประเทศ ลิทัวเนียวันที่ 15 พ.ย.64น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศลิทัวเนีย กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา เทศน์โดย..พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาทีนักเทศน์ธรรมมาสน์ทองวัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดย. กลุ่มประเทศกรีนแลนด์ วันที่ 16 พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศกรีนแลด์.กัณฑ์จุลพน 75 พระคาถา เทศน์โดย.พระภูริสณัฎ์์ริว โสเลขานุการกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมสถาบันพัฒนาพระวิทยากรวัดสระเกศราชวรวิหารพระอารามหลวงกทม.วันที่ 17พ.ย.64 น.เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยกลุ่มประเทศเช็ก กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา เทศน์โดย.พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ เจ้าคณะอาเภอบ้านหลวง จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหารพระอารามหลวง

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 5182544946 ชื่อ กองทุนการศึกษาวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนสร้างชาติ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 856 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.