” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 328 ครั้ง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน “

” กองทัพน้อยที่ ๒ ห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ ๒ “

 คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด 

คุณณัฐภา วุฒิหทัยธำรง

คุณณัฐพงศ์ วุฒิหทัยธำรง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 108 แพลน จำกัด
HLT Stainless

คุณอรรถวัต โรจน์ศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท 108 แพลน จำกัด HLT stainless

คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ได้มอบข้าวสารFLO ROYAL ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง 500 กิโลกรัม

พันตรี ฉัยยา ชดพรมราช
นายทหารข่าวกรองทางทหาร กองทัพน้อยที่๒ เป็นผู้แทนมารับมอบข้าวสาร FLO ROYAL ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง 500 กิโลกรัม ในนาม

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
แม่ทัพน้อยที่ ๒

เพื่อนำข้าวสารไปแจกจ่ายครอบครัวกำลังพลที่เดือดร้อนประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 328 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.