อยุธยา -พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ได้เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สังเกตการณ์ รับทราบปัญหา สนามสอบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 821 ครั้ง

อยุธยา -พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ได้เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สังเกตการณ์ รับทราบปัญหา สนามสอบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่สนามสอบแม่กองบาลีสนามหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ได้เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 ประโยค 1 – 2 และประโยค ป.ธ. 3,4,5 รวมทั้งประโยคบาลีศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สังเกตการณ์ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการสอบบาลีสนามหลวง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระสังฆาธิการ กรรมการสนามมอบแม่กองธรรมบาลีสนามหลวง ถวายการต้อนรับร่วมกับ ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบในสนามสอบบาลีสนามหลวงในครั้งนี้ด้วย
โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม (คู่กับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย หน้าที่หลักคือกำหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม ซึ่งการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน วางนโยบาย ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 821 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.