พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 6:30 น. ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็ต่างพากันมาทำบุญตักบาตร และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน


ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน/ชาตรี ทำงาม รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.