กกต.แพร่ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1038 ครั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 57 แห่งในพื้นที่จังหวัดแพร่
         
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 57 แห่ง ได้เห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และมีหลายเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิม ทั้งข้อห้ามและวิธีปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องรู้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลายปีโดยเฉพาะ อบต. ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนั้น 


         
จังหวัดแพร่จึงอยากจะเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด มีความเป็นกลางทางการเมือง , ผู้สมัครและผู้สนับสนุน จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยไม่มีการจูงใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ ที่สำคัญผู้สมัครและผู้สนับสนุนทุกคนจะต้องคำนึงถึงการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้คงไว้ซึ่งความเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อนบ้านที่ดี มีความสมานสามัคคี หากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย ไม่มีการผ่าฝืนกฎหมาย ก็จะส่งผลให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ก็จะได้สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียโอกาส 
         
นายพิทักษ์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทาง กกต. แพร่ร่วมกับ อบต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง 57 แห่ง ซึ่งมีผู้สมัครรวม 1,345 คน เพื่อให้ผู้สมัครได้ทราบว่าสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้าง และไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่การประกาศผลการเลือกตั้งได้รวดเร็ว โดยขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไร ซึ่งทาง กกต.แพร่ และ อบต. มีความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1038 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.