พิษณุโลก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 213 ครั้ง

พิษณุโลก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมกับ นายรณชัยจิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข


จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,881 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบ. นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะปราง และอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
จากนั้น เวลา 10.45 น. พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ชุด ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 213 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.