พช.แพร่ จับมือ ปปช. ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดอบรมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านระบบ SessionCall

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 126 ครั้ง

พช.แพร่ จับมือ ปปช. ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดอบรมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านระบบ SessionCall

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 ผ่านทางระบบ SessionCall (ประชุมออนไลน์)
มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เจ้าพนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน

วิทยากรบรรยายให้ความรู้จำนวน2คน
1.นายจตุพร ณ จันตา และ
2.นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่ เป็นผู้บรรยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
(1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
(2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(3) STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต
(4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ในท้ายโครงการฯ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะได้นำแนวทางการสร้างความโปร่งมาใช้ในองค์กรรวมถึงเผยแพร่สร้างทัศนคติให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป การประชุมดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 126 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.