าพลักษณ์ !!! พช.แพร่ ผลักดันโคกหนองนา สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 234 ครั้ง

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลานายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ สนับสนุนการจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จของภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
ในครั้งนี้ได้ถ่ายทำแปลงนายวิชิต ทบลม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ฯ ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 3 ไร่
นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) เข้าร่วมสนับสนุนการถ่ายทำครั้งนี้ด้วย โดยนายวิชิต เจ้าของแปลง รู้สึกขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นอย่างมาก ที่ได้สนับสนุนโครงการลักษณะนี้ พร้อมทั้งผลักดันและช่วยเหลือในทุกกิจกรรม เนื่องจากพื้นที่ของตนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเพียงพอในฤดูแล้ง เมื่อมีโคก หนอง นา จึงเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำเกษตรของตนไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ อนาคตยังต้องการทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย
การถ่ายทำวิดีทัศน์ดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 234 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.