ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านให้สัมภาษณ์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 99 ครั้ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านให้สัมภาษณ์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 3564 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ต.ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสิอมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายบุญยงค์ สดสะอาด ผู้สื่อข่าวนสพ.ไทยนิวส์ ก้องสยาม สำนักข่าวข้าราชการ และคมชัด ได้เข้าพบและขอสัมภาษณ์นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (สปก.)ถึงแนวทางการออกเอกสารสิทธิ สปก.4-01ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อีกทั้งแนวทางการเข้าทำประโยชน์ในเอกสารสิทธิ สปก.4-01เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวน่านได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด การจัดที่ดินของสปก. 1.ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองที่ในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเข้าประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินให้ทราบถึงภารกิจการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก มอบให้
2.นำหมุดหลักเขตที่ดินของ ส.ป.ก.มอบให้เกษตรกร นำไปปักแนวเขตที่ดินของตนเอง
3.ดำเนินการจัดการรังวัดแนวเขตที่เกษตรกรนำชี้โดยต้องมีผู้ปกครองท้องที่ร่วมด้วย
4.จัดทำแผนที่รังวัดที่ดินรายแปลงเพื่อส่งมอบกลุ่มกฎหมายดำเนินการสอบสวนสิทธิ
5.นำรายชื่อเกษตรที่ได้รับการสอบสวนสิทธิที่ผ่านการรับรองจากผู้ปกครองที่เข้าสู่ที่ประชุม (คปอ.) แต่ละอำเภอ
6.นำผลการคัดเลือกเกษตรกรจากการประชุม (คปอ.) เข้าสู่ประชุม (คปจ.)
7.ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรปิดไว้ในที่เปิดเผย
8.จัดการทำหนังสือมอบที่ดิน ส.ป.ก.4-28 9.จัดทำ ส.ป.ก.4-01 ส.ป.ก.4-01ช. 10.มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร
หน้าที่เกษตรกร 1.ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ห้ามให้เช่า ห้ามขายหรือให้ผู้อื่นทำประโยชน์
2.ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน 3.ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมที่ทำกับ ส.ป.ก. 4.รักษาหมุดหลักเขต ส.ป.ก. ถนนแหล่งน้ำ
5.ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บริการที่จะได้รับจาก ส.ป.ก. 1.บริการข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.บริการปฏิรูปที่ดินด้านการจัดที่ดิน 3.บริการปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ควบคู่การสร้างอาชีพ และการพัฒนาจริยธรรม
4.บริการด้านการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน 5.บริการแปลงสินทรัพย์ที่ดินเพื่อเข้าสู่แหล่งเงินทุน
6.บริการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการพัฒนาธุรกิจภาคประชนชน 7.บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิประโยชน์ของเกษตรกร 1.ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
2.มีสิทธิที่จะสร้างที่อยู่อาศัย ยุ้งฉาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อทำเกษตรและขุดบ่อได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ พื้นที่
3.มีสิทธิที่จะได้รับสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.ได้รับการบริการทางด้านวิชาการจาก ส.ป.ก. 5.มีสิทธิจะใช้บริการจากศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่และ ส.ป.ก.จังหวัด
6.มีสิทธิจะได้รับการพัฒนาที่ดินทำกินและแหล่งน้ำ 7.ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก. เพื่อการรวมกลุ่มกันในรูปของวิสาหกิจชุมชนนิคมเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์การเกษตร
8.มีสิทธิจะสละสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน 9.กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาท เช่น คู่สมรสลูกหลาน สามารถขอโอนสิทธิในที่ดินให้แก่คู่สมรส ลูก พ่อ-แม่ พี่น้องและหลานได้
ติดต่อและประสานงาน
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้นทุกกรณี
–หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน เรียกรับหรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ จากเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการร้องได้ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนของ ส.ป.ก.น่าน หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึง ส.ป.ก.น่าน หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 054-710751 โทรสารหมายเลข 054-771625 ที่ดินส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย คนซื้อไม่ได้ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่/บุญยงค์ สดสะอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 99 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.