จังหวัดแพร่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ” การจัดแสดงผลงานการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี “PHRAE INNO – CREATION FURFUTURE 2021

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1224 ครั้ง

จังหวัดแพร่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ”
การจัดแสดงผลงานการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
“PHRAE INNO – CREATION FURFUTURE 2021
จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ จัดงาน “PHRAE INNO – CREATION FURFUTURE 2021 จัดแสดงผลงานการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 ณ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในงานพบกับผลงานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 10 รายการ จากผู้ประกอบการ 10 ราย ราย ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Collection โดยจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นห้องจำนวน 3 ห้อง 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ห้องครัว / 2. ผลิตภัณฑ์ห้องนอน /

 1. ผลิตภัณฑ์ห้องนั่งเล่น / 4.ประตู
  ​โดยรูปแบบและแนวคิดของผลิตภัณฑ์ เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่นำเสนอเป็นแนว Minimal Style ซึ่งเป็นการออกแบบแนวคิดหลักจากความเรียบง่าย เล็กน้อยมีประโยชน์ใช้สอยตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการเลือกใช้โทนสีพื้นอ่อน ๆ ในการตกแต่ง ให้บรรยากาศที่ดูโปร่ง โล่ง ผ่อนคลายและดูดี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การออกแบบครั้งนี้ได้นำนวัตกรรมด้านการออกแบบ โดยการนำเอาหวายมาเป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามและสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์อีกด้วย
  ​โดย นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ได้กล่าวว่า “จังหวัดแพร่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไม้สั มีผู้ประกอบการทำอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และเครื่องเรือนจำนวนถึง 1,506 แห่ง และเมื่อปี 2556 จังหวัดแพร่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็น “เมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์” (หรือ Furniture City) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้อุตสาหกรรมไม้พัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City ของจังหวัดแพร่ การพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานรา ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชน นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีบทบาท ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
  ​สำหรับช่องทางในการรับชมงานรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชม การไลฟ์สด ผ่านเพจ Facebook/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม แชร์ ชม ชิลล์ / การประชาสัมพันธ์การจัดงาน แนะนำผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล สำหรับผู้รับชมผ่านทางเพจ / การกดไลค์ / การกดแชร์ เป็นประจำทุกวันและทุกช่วงของการ Live สด/ รางวัลพิเศษ สำหรับผู้รับชมกิจกรรมผ่านการไลฟ์สด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ชม ทั้งที่มาชมในงาน และชมผ่านการไลฟ์สด สามารถสั่งผลิตสินค้าตามแบบได้ โดยประสานกับผู้ผลิตโดยตรงตามข้อมูลที่มีไว้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ : 0 5464 9731 โทรสาร : 0 5464 9741
  อีเมล : moi_phrae@industry.go.th เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phrae/
  เฟชบุ๊ก : https://www.facebook.com/Industry.phrae/
  /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1224 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.